Tag Archives: lamita shark tank australia

Startup nhận 10 tỉ của ‘shark Liên’ tăng qui mô 2,5 lần chỉ 4 tháng sau khi lên sóng Shark Tank Việt Nam

Startup nhận 10 tỉ của ‘shark Liên’ tăng qui mô 2,5 lần chỉ 4 tháng sau khi lên sóng Shark Tank Việt Nam Chỉ 4 tháng sau khi lên hình trong chương trình Shark Tank Việt nam, Lamita đã có những bước phát triển về qui mô tương đối lớn. Xuất hiện trong chương trình […]