SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT 8%

Liên hệ

BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT 8%

Biểu thuế XNK Excel năm 2022, cập nhật chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022.