Mẫu văn bản, mẫu diễn văn, mẫu thư và các bài phát biểu trong trường học

250,000 

Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, soạn thảo văn bản và xử lý văn bản là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng là công việc không ít khó khăn. Để có tài liệu phục vụ lãnh đạo, cán bộ viên chức ngành giáo dục tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản HỒNG ĐỨC cho  xuất bản cuốn sách:

Còn hàng

Mẫu văn bản, mẫu diễn văn, mẫu thư và các bài phát biểu trong trường học
Mẫu văn bản, mẫu diễn văn, mẫu thư và các bài phát biểu trong trường học

250,000