Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là gì?

Thuế xuất nhập khẩu là các khoản phí hoặc thuế được thu khi hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển đổi giữa hai quốc gia. Thuế xuất nhập khẩu là một phần quan trọng trong kinh doanh quốc tế và được sử dụng để bảo vệ nền kinh tế và công bằng thương mại.

Thuế xuất khẩu là một loại thuế được áp dụng trên hàng hóa và sản phẩm được chuyển ra khỏi quốc gia và vào một quốc gia khác. Thuế nhập khẩu là một loại thuế được áp dụng trên hàng hóa và sản phẩm được chuyển vào quốc gia.

Mục đích của thuế xuất nhập khẩu

Mục đích của thuế xuất nhập khẩu là bảo vệ nền kinh tế của quốc gia và cung cấp sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước. Thuế xuất nhập khẩu cũng được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng hàng hóa và dịch vụ được chuyển đổi giữa các quốc gia, và tạo ra nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

Các loại thuế xuất nhập khẩu

Có nhiều loại thuế xuất nhập khẩu, bao gồm thuế quan, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế khác. Thuế quan là một khoản phí được áp dụng trên hàng hóa và sản phẩm được chuyển qua biên giới quốc gia, trong khi VAT là một loại thuế được áp dụng trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ. Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng trên những sản phẩm đặc biệt như thuốc lá, rượu, bia và xăng dầu.

Tác động của thuế xuất nhập khẩu đến kinh doanh

Thuế xuất nhập khẩu có thể có tác động lớn đến kinh doanh quốc tế. Thuế xuất nhập khẩu có thể làm tăng giá trị hàng hóa và dịch vụ, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và làm giảm số lượng hàng hóa và dịch vụ được chuyển đổi giữa các quốc gia. Tuy nhiên, thuế xuất nhập khẩu cũng có thể giúp bảo vệ nền kinh tế của quốc gia và cung cấp sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước.

- 13.68%
- 13.68%
820,000 
- 13.68%

SÁCH THUẾ- BIỂU THUẾ XNK

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2024

820,000 
- 10.53%

SÁCH THUẾ- BIỂU THUẾ XNK

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023

850,000 
- 10.63%
- 20.86%
Hết hàng
550,000 
- 20.86%
Hết hàng
550,000 

sách biểu thuế xuất nhập khẩu

chuyên mua bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu