Sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học

250,000 

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần thứ hai. Quy chế quản lý tài chính trong trường học

Phần thứ ba. Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục

Phần thứ tư. Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Còn hàng

Sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học
Sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học

250,000