FILE PDF Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

Bộ Sách Về Quản Trị Công Và Trách Nhiệm Giải Trình-Quản Lý Ngân Sách Địa Phương

Chi tiết:

  • NXB Thời Đại 2013
  • Tác giả: Anwar Shah
  • Dịch: Trần Thành Nam
  • Số trang: 503
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nội dung :

-Nợ công đang và sẽ là vấn đề đặt ra của tất cả các nước trên thế giới, với xu hướng kiểm soát việc gia tăng nợ công và sử dụng các khoản vay hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của từng quốc gia. Trước xu thế đó vai trò của chính quyền địa phương là một trong những nhân tố tâm điểm của nền quản trị công hiện đại, dân chủ mà nhiều quốc gia trên thế giới nỗ lực hướng tới. Đây cũng là vấn đề mà Việt Nam gặp phải trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến chính quyền địa phương.
-Cuốn sách “Quản lý ngân sách địa phương” của do TS. ANWAR SHAH làm chủ biên đề cập một cách toàn diện đến các nguyên tắc và thông lệ về cải cách các thể chế ngân sách và quản lý tài khóa tại địa phương. Cuốn sách còn cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các cấp chính quyền địa phương quan tâm đến việc thiết lập các thể chế ngân sách mở và minh bạch với mục đích hướng dẫn và hỗ trợ nhằm thiết lập kỷ luật tài khóa, phân bổ nguồn lực công một cách cẩn trọng, nhằm đạt hiệu quả cao và công bằng trong quá trính cung cấp dịch vụ công tại địa phương. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho độc giả, đặc biệt là các đại biểu dân cử, các nhà hoạch định chính sách, quản lý tài chính, kinh tế, các nhà khoa học.

Link tải file PDFhttps://drive.google.com/file/d/11GWm1b0zQXTmy2h0ijdl4dae5H3fB4G7/view?usp=sharing

MUA sách  tại link :https://sachtaichinh.org/san-pham/cuon-sach-quan-ly-ngan-sach-dia-phuong/

Trân trọng

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Nhà sách tài chính
ĐT: 0931307898
Website: sachtaichinh.org   ;  Email: [email protected]

Bài viết liên quan