Giáo dục toàn diện cho thanh niên,học sinh – những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết

290,000 

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người mọi nhà, khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta  có thêm những thông tin và kinh nghiệm giáo dục hữu hiệu và tiên tiến để từ đó rút ra những phương pháp giáo dục một cách phù hợp với tâm lý, độ tuổi và giới tính và hoàn cảnh của trẻ, nhằm giúp trẻ hoàn thiện về nhân cách, và có những nền móng vững vàng, có những hành trang cần thiết hữu ích để sau này bước vào đời một cách tự tin, thoải mái và năng động.

Còn hàng

Giáo dục toàn diện cho thanh niên,học sinh - những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết
Giáo dục toàn diện cho thanh niên,học sinh – những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết

290,000