Tag Archives: sách ngân sách chính quyền địa phương

FILE PDF Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

Bộ Sách Về Quản Trị Công Và Trách Nhiệm Giải Trình-Quản Lý Ngân Sách Địa Phương Chi tiết: NXB Thời Đại 2013 Tác giả: Anwar Shah Dịch: Trần Thành Nam Số trang: 503 Kiểu file: PDF SCAN Ngôn ngữ: Tiếng Việt Nội dung : -Nợ công đang và sẽ là vấn đề đặt ra của […]