Sách hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho trường học

250,000 

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về: quản lý tài chính, ngân sách nhà nước trong hoạt động giáo dục đào tạo; chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Còn hàng

Sách hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho trường học
Sách hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho trường học

250,000