Bách Gia Tranh Minh – Bộ 8 quyển – Bộ sách về triết học phương đông

1,050,000 

Trong di sản đồ sộ của Nguyễn Hiến Lê thì có rất nhiều tác phẩm họ không chịu in lại – chắc vì khó đến được số đông. Nguyễn Hiến Lê dành toàn bộ năm tháng cuối đời để viết về “Bách gia chư tử” và nhiều cuốn sau khi in lần đầu vào năm 1993 chưa bao giờ in lại cả. Nay được tái bản, nhiều bạn quan tâm sẽ lần đầu được tiếp cận.

Còn hàng

Bách gia tranh minh
Bách Gia Tranh Minh – Bộ 8 quyển – Bộ sách về triết học phương đông

1,050,000