Danh mục sách luật cập nhật 2021- Nhà sách tài chính

Danh mục sách luật cập nhật 2021

Nhà sách tài chính xin gửi chi tiết bảng giá và danh mục các sách luật dân sự,hình sự,tố tụng dân sự,tố tụng hình sự,sách bình luận,giáo trình,sách tham khảo ….

Đặt hàng từ 50 cuốn chiết khấu lên tới 20%_3%% tùy vào loại sách

Link Google Driver : nhấp vào đây 

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Nhà sách tài chính
ĐT: 0931307898
Website: sachtaichinh.org   ;  Email: [email protected]

Bài viết liên quan