Sách hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục

250,000 

Cuốn sách đã hệ thống hóatập hợp những quy định mới nhất về soạn thảo, ban hành văn bản và những mẫu văn bản, mẫu hợp đồng, mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của ngành giáo dục đào tạo. Đây là tài liệu nghiên cứutham khảo có giá trịcần thiết cho cáccơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học, các giáo viên, giảng viên và các bạn  đọc khác quan tâm đến lĩnh vực văn bản trong giáo dục đào tạo.

Còn hàng

Sách hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục
Sách hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục

250,000