Sách Hỏi – Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

260,000 

Phần thứ Nhất.   Hỏi – Đáp Các Vấn Đề Cơ Bản Về Đấu Thầu & Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
Phần thứ Hai.  Hỏi – Đáp Về Các Quy Trình Chi Tiết Lựa Chọn Nhà Thầu…

Còn hàng

Sách Hỏi - Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia
Sách Hỏi – Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Đấu Thầu Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

260,000