Sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 – Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính – Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

250,000 

Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng và hợp nhất các văn bản về luật xây dựng;
Phần thứ hai. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng;

Còn hàng

Sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 - Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính - Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2020 – Những Quy Định Mới Về Thủ Tục Hành Chính – Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

250,000 

Mã: 71448 Danh mục: Từ khóa: ,