Tài liệu cần thiết trong học đường kỹ năng ứng phó xử lý các tình huống HSSV trong trường học

290,000 

Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và trang bị cho các học sinh, sinh viên, bậc phụ huynh, giáo viên nhà trường các kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp, rủi ro thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và phòng tránh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, hành vi bạo lực trong nhà trường, Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

 

Còn hàng

Tài liệu cần thiết trong học đường
Tài liệu cần thiết trong học đường kỹ năng ứng phó xử lý các tình huống HSSV trong trường học

290,000