Cẩm nang quản lý tài chính và định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học

250,000 

Hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học và người làm công tác kế toán trường học.

Còn hàng

Cẩm nang quản lý tài chính và định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học
Cẩm nang quản lý tài chính và định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học

250,000