Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong Trường Học

250,000 

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc các hội nghị, các ngày lễ lớn trong trường học đã được sử dụng trong thực tế, cũng như các mẫu văn bản về tài chính, hành chính, mẫu văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho giáo viên, sinh viên học sinh theo đúng quy định, nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ viên chức các trường học, các cơ sở giáo dục thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các mẫu soạn thảo tại cơ quan tổ chức mình…

Còn hàng

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học
Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong Trường Học

250,000