Cẩm Nang Công Tác Thư Viện

250,000 

Cuốn sách cẩm nang công tác thư viện là tài liệu không thể thiếu dành cho cán bộ thư viện nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môm quản lý Thư Viện.
Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện cũng như nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thư viện.

Còn hàng

Cẩm Nang Công Tác Thư Viện
Cẩm Nang Công Tác Thư Viện

250,000