Sách Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Quoc Gia

250,000 

Phần Thứ Nhất. Luật Đấu Thầu Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Phần Thứ Hai. Quy Định Chi Tiết Việc Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Áp Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng Và Quản Lý, Sử Dụng Giá Trị Bảo Đảm Dự Thầu

Còn hàng

Sách Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng
Sách Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Quoc Gia

250,000 

Mã: 44866 Danh mục: Từ khóa: ,