Sách Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng

250,000 

Phần Thứ Nhất. Tra Cứu Các Vấn Đề Cơ Bản Về Đấu Thầu Và Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu
Phần Thứ Hai. Tra Cứu Quy Trình Chi Tiết Lựa Chọn Nhà Thầu

Còn hàng

Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng
Sách Kỹ Năng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Tổng Hợp Các Tình Huống Vướng Mắc Thường Gặp Trong Đấu Thầu Qua Mạng

250,000 

Mã: 26798 Danh mục: Từ khóa: ,