Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng

220,000 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần Thứ Nhất. Giải Đáp Một Số Vướng Mắc, Tình Huống Thực Tế Trong Đấu Thầu
Phần Thứ Hai. Hỏi Đáp Về Đấu Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu…

Còn hàng

Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu - 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng
Sổ Tay Tra Cứu Nghiệp Vụ Đấu Thầu – 382 Câu Hỏi Đáp Tình Huống Về Đấu Thầu Qua Mạng

220,000