Quy Định Mới Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng & An Toàn Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng Công Trình.

230,000 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Phần thứ hai. Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư

 

Còn hàng

Quy Định Mới Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng & An Toàn Lao Động
Quy Định Mới Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng & An Toàn Lao Động Trong Thi Công Xây Dựng Công Trình.

230,000