Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

250,000 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Còn hàng

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

250,000 

Mã: 84569 Danh mục: Từ khóa: ,