SÁCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG (THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BXD NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2023 CỦA BỘ XÂY DỰNG)

300,000 

Còn hàng

SÁCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG
SÁCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG (THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BXD NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2023 CỦA BỘ XÂY DỰNG)

300,000 

Mã: 98972 Danh mục: Từ khóa: