Blockchain có thể gây ảnh hưởng tới nghề kiểm toán trong tương lai

Blockchain có thể gây ảnh hưởng tới nghề kiểm toán trong tương lai

Chuỗi khối tạo ra một hồ sơ truy nguyên theo thời gian thực, do vậy nếu blockchain được chấp nhận rộng rãi, vai trò của kiểm toán viên trong xác minh các giao dịch được thực hiện khi có blockchain sẽ không còn cần thiết.

Song, không chỉ nghề kế toán và kiểm toán phải đối mặt với sự ảnh hưởng này, Blockchain là một mạng lưới đồng đẳng cắt giảm các kênh trung gian kể cả ngân hàng.

ng nghệ Blockchain có thể thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế và chuyển tiền nhanh hơn, giúp xác thực danh tính của một cá nhân hoặc danh tính của ng ty được thực hiện một cách an toàn hơn.

Ví dụ: Sàn giao dịch chứng khoán Úc đang xem xét cách ng nghệ blockchain có thể thay thế hệ thống thanh toán bù trừ hiện có cho các giao dịch cổ phiếu.

Trên đây cũng là lý do tại sao tổ chức nghiên cứu và khoa học của Chính phủ Australia, CSIRO, đang nghiên cứu cách ng nghệ blockchain có thể hoạt động trong cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân.

Trong ba năm tới, hơn 1,4 tỷ USD được đầu tư trên toàn thế giới vào ng nghệ blockchain bởi tiềm năng của ng nghệ này.

Blockchain mới ở bước đầu tiên trên con đường phát triển, nếu như tiến xa được như đúng kỳ vọng thì ng nghệ này sẽ thay đổi đáng kể các chức năng kế toán và kiểm toán. Kế toán viên và kiểm toán viên cần cân nhắc lại cách thức làm việc, và cần cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có giá trị cao hơn liên quan đến hiểu biết sâu sắc và suy nghĩ chiến lược.

Nguồn : Tổng Hợp

Nhà Sách Tài Chính : Sachtaichinh.org

Bài viết liên quan