25 BIỂU THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2022

Mục lục

1. Biểu thuế nhập khẩu thông thường
2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
3. Biểu thuế giá trị gia tăng
4. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam Asean – Trung Quốc
5. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean
6. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Asean – Nhật Bản
7. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Việt Nam – Nhật Bản
8. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Hàn Quốc
9. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Úc – New di lân
10. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Ấn độ
11. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc
12. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê
13. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên
14. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Hồng Kông
15. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Cu Ba (Theo Nghị định 39/2020/NĐ-CP giai đoạn 2020-2023)
16. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt EVFTA
17. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt UKVFTA (giai đoạn 2021-2022)
18. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào (theo Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 có hiệu lực đến ngày 04/10/2023)
19. Thuế tiêu thụ đặc biệt
20. Biểu thuế xuất khẩu
21. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định CPTPP
22. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện hiệp định CPTPP
23. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi EVFTA
24. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt UKVFTA
25. Thuế bảo vệ môi trường

Sách biểu thuế XNK 2022
Sách biểu thuế XNK 2022
Bài viết liên quan