Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành

270,000 

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

 – Phần thứ nhất. Tra cứu các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
– Phần thứ hai. Tra cứu các quy định về giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất;
– Phần thứ ba. Tra cứu các quy định về trường hợp thu hồi đất;…..

Còn hàng

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết
Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành

270,000