Cuốn Sách 250 Câu Hỏi – Đáp Về Nghiệp Vụ Xây Dựng Quy Định Mới Về Suất Vốn Đầu Tư Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp Bộ Phận Kết Cấu Công Trình

270,000 

Phần thứ nhất. Hỏi – đáp về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát, thi công, nghiệm thu công trình xây dựng

Phần thứ hai. Hỏi – đáp về bảo hành, bảo trì, đánh giá an toàn, giải quyết sự cố công trình xây dựng…

Còn hàng

Sách 250 Câu Hỏi - Đáp Về Nghiệp Vụ Xây Dựng Quy Định Mới Về Suất Vốn Đầu Tư Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp Bộ Phận Kết Cấu Công Trình
Cuốn Sách 250 Câu Hỏi – Đáp Về Nghiệp Vụ Xây Dựng Quy Định Mới Về Suất Vốn Đầu Tư Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp Bộ Phận Kết Cấu Công Trình

270,000 

Mã: 71992 Danh mục: Từ khóa: ,