Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên

270,000 

Tìm hiểu và học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được phát động cách đây 10 năm, nhưng trong bối cảnh đạo đức xã hội có nhiều thách thức hiện nay vẫn rất cần thiết và kịp thời để góp phần nâng cao nền tảng đạo đức xã hội.

Còn hàng

Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên
Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên

270,000