Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 cập nhật thông tư 31/12/2022 TT-BTC

NỘI DUNG  CÔNG VĂN :

I. Về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế kể từ ngày 30/12/2022:

1. Về phân loại hàng hóa

2. Về áp dụng mức thuế

II. Tổ chức thực hiện

1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan

2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

3. Cục Thuế XNK

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 – Song Ngữ Việt – Anh

Nội dung cuốn sách :

– Phần thứ nhất: Hệ thống văn bản.

– Phần thứ hai: Biểu thuế xuất khẩu – Biểu thuế nhập khẩu tổng hợp.

Nhà xuất bản Tài Chính thuộc Bộ Tài Chính biên soạn cuốn sách:

Mua Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 – Song Ngữ Việt – Anh

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 – Song Ngữ Việt – Anh

  Biểu Thuế Xuất Khẩu – Nhập Khẩu Năm 2023 (Song Ngữ Việt – Anh)    
Sách trình bày đẹp, có độ dày 1,400 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa: 850.000đ/1 quyển. Xuất bản và phát hành quý I/2023

Bài viết liên quan