Thuế TNCN đối với cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Thuế TNCN đối với cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Trả lời câu hỏi của bạn Hảo  về vấn đề :

-Cty mình là Cty CP thành lập năm 2016. Hiện tại 1 vài cổ đông chuyển nhượng CP cho 1 Cty CP khác, vậy thì các cổ đông phải làm tờ khai thuế TNCN theo mẫu nào để khai và nộp cho cơ quan thuế ah. Xin cảm ơn các anh/chị nhà mình nhiều!

 Nhà sách tài chính  xin giải đáp : Nếu cổ đông ủy quyền cho ng ty thì bạn làm mẫu 04 kèm ủy quyền nhé.

Hồ sơ gồm:
1. Hợp đồng và thanh lý hợp đồng (photo)
2. Biên bản họp về chuyển nhượng (photo)
3. Tờ khai mẫu 04/kk-tncn
4. Ủy quyền của cá nhân cho ng ty (kể cả trường hợp giám đốc chuyển nhượng cho người khác cũng phải làm ủy quyền nhé)
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (photo)
6. Bảng kê nộp thuế (photo)
Tất cả mỗi loại 1 bản nộp tại bộ phận một cửa.
Đấy là ở Hoàng Mai, Hà Nội 12/2020 nhé!

Website:sachtaichinh.org

Bài viết liên quan