Tag Archives: thuế tncn đối với cổ đông chuyển nhượng cổ phần mềm

Thuế TNCN đối với cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Thuế TNCN đối với cổ đông chuyển nhượng cổ phần Trả lời câu hỏi của bạn Hảo  về vấn đề : -Cty mình là Cty CP thành lập năm 2016. Hiện tại 1 vài cổ đông chuyển nhượng CP cho 1 Cty CP khác, vậy thì các cổ đông phải làm tờ khai thuế TNCN […]