Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Thanh Tra Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp & Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ

250,000 

Cuốn sách gồm các phần chính sau:
-Phần thứ nhất. Giải đáp một số tình huống về tiếp công dân & thanh tra tiếp công dân
-Phần thứ hai. Luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành

Còn hàng

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Thanh Tra Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Thanh Tra Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp & Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ

250,000