SÁCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN, HẢI QUAN

260,000 

Còn hàng

Sách huong dan thi hanh luat quan ly thue những quy định về hóa đơn chứng từ
SÁCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN, HẢI QUAN

260,000 

Mã: 81738 Danh mục: