Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

280,000 

Khổ 20x28cm,

Giá bìa: 450.000đ.

Xuất bản quý I/2022   

Tác giả : TS Trần Văn Biên – TS .Đinh Thế Hưng

Còn hàng

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)
Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

280,000