Có gì ở thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng

Định mức xây dựng là gì?

Định mức xây dựng – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction Norm. Định mức xây dựng là quy định về mức hoa phí cần thiết vật liệu, nhân công và máy móc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng.

Định mức xây dựng cũng là công cụ thực hiện chức năng quản lý của nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Sách Định Mức Xây Dựng 2021
Sách Định Mức Xây Dựng (Theo Thông Tư 12/2021)

\Trên thực tế, định mức xây dựng được công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư 12/2021/TT-BXD

Ngày 31/8/2021 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD; Thông tư 16/2019/TT-BXD và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD.

Thông tư 12/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Thông tư 12/2021/TT-BXD gồm những gì:

– Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

– Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

– Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

– Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

– Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

– Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

– Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Mua sách định mức xây dựng  theo Thông tư 12/2021/TT-BXD mới nhất 

  • Sách bán kèm theo hóa đơn VAT ( nếu cần)
  • Được kiểm tra sản phẩm check chính hãng hay không
  • Được đổi trả và hoàn lại 100% số tiền
  • Miễn Phí vận chuyển 1 số đơn hàng
  • Nhận chiết khấu cao xin liên hệ 

Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Nhà sách tài chính
ĐT: 0931307898
Website: sachtaichinh.org   ;  Email: [email protected]

Bài viết liên quan