Sách pháp luật về hợp đồng Luật sư Trương Nhật Quang

800,000 

Cuốn sách đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề pháp luật về hợp đồng của Việt Nam từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, tập trung vào các giao dịch tài chính và mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Còn hàng

Sách pháp luật về hợp đồng Luật sư Trương Nhật Quang
Sách pháp luật về hợp đồng Luật sư Trương Nhật Quang

800,000