Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự

430,000 

Tác giả: ThS. Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

Nhà xuất bản Lao động

Khổ 20×28 cm

Dày 640 trang

Giá: 595.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2022. 

Còn hàng

Phương Pháp Định Tội Danh ?Với 538 Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Trong Bộ Luật Hình Sự

430,000