Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Ưu Đãi 2022 Song Ngữ Anh Việt

550,000 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật và áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu mới một cách kịp thời để thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Tổng Hợp  Thuế Suất – Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2022”

 BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NĂM 2022 ( SONG NGỮ VIỆT- ANH) 

Hết hàng