SÁCH CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG – HỖ TRỢ – TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

350,000 

Còn hàng

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Quản Lý Đất Đai - Công Tác Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất.
SÁCH CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG – HỖ TRỢ – TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

350,000 

Mã: 34568 Danh mục: , Từ khóa: