Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Đầu Tư

370,000 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Dung

Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Ngày xuất bản:Tháng 6/2022

Số trang: 703 trang

Khổ sách: 16×24cm

Còn hàng

pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Đầu Tư

370,000