GIÁO TRÌNH LOGIC HỌC ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

48,000 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu học logic, nhiều trường đại học, cao đẳng trong nước và trên thế giới đã đưa môn học này vào chương trình giảng dạy; đặc biệt, trong các trường sư phạm, luật, báo chí, logic học là môn có tính chất bắt buộc.

Còn hàng

GIÁO TRÌNH LOGIC HỌC ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
GIÁO TRÌNH LOGIC HỌC ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

48,000