Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài

105,000 

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp nước ngoài

 Gồm: chế độ bầu cử các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước, hệ thống cơ quan tư pháp, các đảng phái chính trị, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, nghị viện, tổ chức chính quyền địa phương, các mô hình cơ quan bảo hiến của nhà nước; những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp một số nước trên thế giới như Anh, Bỉ, Nhật Bản,…

Còn hàng

giáo trình luật hiến pháp nước ngoài
Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài

105,000