Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Sách luật đất đai là tài liệu tổng hợp các quy định pháp lý liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm cả quy định về quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền cho thuê đất, quyền chuyển nhượng đất, quyền thế chấp đất và các thủ tục liên quan đến việc cấp đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trong sách luật đất đai, người đọc có thể tìm thấy các quy định về đăng ký đất đai, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng đất đai, quản lý đất đai đối với các dự án đầu tư, quy định về sử dụng đất đai cho mục đích lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp, xây dựng và các mục đích khác.

Sách luật đất đai rất quan trọng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai như chủ đầu tư, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà đất, luật sư, cán bộ quản lý đất đai. Sách giúp cho người đọc hiểu và áp dụng đúng các quy định pháp lý liên quan đến đất đai, giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý trong quá trình sử dụng và quản lý đất đai.

- 36.47%
- 34.34%

SÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI

Sách Luật Đất đai và quy định mới

325,000 
- 30.61%

SÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI

Sách hướng dẫn thi hành luật đất đai

340,000 
- 36.71%