Sách Bộ Luật Lao Động và Mẫu Hợp Đồng Lao Động: Chế Độ Chính Sách Tiền Lương và Tiền Thưởng

290,000 

  • Sách dày hơn 400 trang,
  • Khổ 20×28 cm,
  • Giá bìa: 395.000đ.
  • Xuất bản và nộp lưu chiểu quý II/2023     

Còn hàng

Sách Bộ Luật Lao Động và Mẫu Hợp Đồng Lao Động: Chế Độ Chính Sách Tiền Lương và Tiền Thưởng
Sách Bộ Luật Lao Động và Mẫu Hợp Đồng Lao Động: Chế Độ Chính Sách Tiền Lương và Tiền Thưởng

290,000