Tag Archives: SÁCH THỜI HIỆU

SÁCH THỜI HIỆU, THỪA KẾ VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ – TƯỞNG DUY LƯỢNG FILE PDF

 Nhà xuất bản tư pháp xuất bản cuốn sách Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử của Luật sư, Trọng tài viên Tưởng Duy Lương Một người có bề dày trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, với vốn kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật […]