Tag Archives: sách hay của mạnh tử

Bách Gia Tranh Minh – Bộ 8 quyển – Bộ sách về triết học phương đông

Trong di sản đồ sộ của Nguyễn Hiến Lê thì có rất nhiều tác phẩm họ không chịu in lại – chắc vì khó đến được số đông. Nguyễn Hiến Lê dành toàn bộ năm tháng cuối đời để viết về “Bách gia chư tử” và nhiều cuốn sau khi in lần đầu vào năm […]