Tag Archives: mở đường để gỗ Việt “rộng cửa” vào EU và các thị trường uy tín khác.

Năm 2021 sẽ có lô gỗ đầu tiên được cấp phép FLEGT

Năm 2021 sẽ có lô gỗ đầu tiên được cấp phép FLEGT Hiệp định VPA/FLEGT có hiệu lực từ ngày 1/6/2019. Hiện nay, phía Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị nội luật hóa các qui định để có thể nhanh chóng cấp giấy phép FLEGT, mở đường để gỗ Việt “rộng cửa” vào EU […]