Tag Archives: File xcel biểu thuế 2023

File biểu thuế xuất nhập khẩu fta phụ lục 1 và 2 mới nhất của TCHQ 2023

File xcel biểu thuế 2023 Tổng cục Hải quan hướng dẫn cách áp dụng Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam từ ngày 30/12/2022 và mức THUẾ SUẤT tại công văn 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022.  03 nội dung các bạn cần chú ý: – Mã số HS code tại Thông tư 31/2022/TT-BTC đã thay đổi 601 […]