Tag Archives: File Biểu thuế XNK Excel năm 2022 MỚI

File Excel BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT 8%

File Excel BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT 8% NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH gửi tặng cộng đồng Doanh nghiệp – File Biểu thuế XNK Excel năm 2022, cập nhật chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022. – Nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại […]